1. Generalități

  1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul “Danubius Sport
  Festival”.
  1.2. Organizatorul evenimentului este „Asociația Danubius Sport Festival”.
  1.3. Probele din cadrul Danubius Sport Festival sunt deschise tuturor
  doritorilor, respectând condițiile impuse de oganizator și vor avea loc pe un
  vapor, în mișcare, pe Dunăre.
  1.4. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul
  www.danubiussportfestival.ro.
  1.5. Prin semnarea formularului de înscriere, sau bifarea căsuței
  corespunzătoare în timpul înregistrării on-line, fiecare participant:
  – declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Danubius
  Sport Festival, precum şi regulamentul competiţional;
  – îşi dă acordul ca imaginea sa, sau alte date publice, precum rezultatele
  obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a
  evenimentului, sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri, etc. în mod
  gratuit şi necenzurat.
  1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la
  cursă, din motive obiective, a vreunui doritor.
  1.7. Evenimentul se desfășoară la data de … … ….
  1.8. Înscrierile se fac până pe data de … … ….
  1.9. Itinerarul evenimentului este prezentat pe site-ul evenimentului www.danubiussportfestival.ro și pe pagina de Facebook www.facebook.com/danubiussportfestival.
  1.10. Participanții se pot înscrie la clasele de Fitness sau Cycling.
  1.11. Participanții vor opta pentru clasele la care vor participa, acestea desfășurându-se cu alternanţă.
 1. Obligaţiile participanţilor

  2.1. Participarea la Danubius Sport Festival se face pe propria răspundere, în
  deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment pe apă, a stării de
  sănătate fizică şi mentală.
  2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă.
  Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la
  organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire,
  deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul, sau ca urmare a
  desfăşurării evenimentului.
  2.3. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de
  accidente, valabilă pentru competiții sportive.
  2.4. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta
  indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de eveniment.
  2.5. Organizatorul poate interzice îmbarcarea pentru orice participant dacă
  acesta se prezintă în stare de ebrietate, este sub efectul substanţelor
  halucinogene, sau prezintă semne de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
  2.6. Timpul alocat activităţilor sportive și recreative este de 12 ore.
 2. Taxa de participare

  3.1. Taxa de participare se achită exclusiv on-line.
  3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator,
  pe site-ul evenimentului: www.danubiussportfestival.ro
  3.3. Taxa de participare este de 380 de lei de persoană.
  3.4. În caz de neprezentare la îmbarcare, din orice motiv, taxa de
  participare nu se returnează.
  3.5. Dacă în urma înscrierii participantul constată ca nu mai poate ajunge la eveniment în stabilită, poate solicita restituirea taxei de înscriere până cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data prevazută a evenimentului.
  3.6 Dacă din motive obiective participantul înscris nu poate ajunge la eveniment, poate acorda, prin înștiinţarea organizatorului, dreptul de participare altei persoane.
  3.7. Participanţii care au achitat taxa de particilare la eveniment și nu s-au prezentat în ziua îmbarcării vor pierde taxa, fără posibilitatea reportării acesteia la ediţiile viitoare ale Danubius Sport Festival.
  3.8. În cazul anulării competiţiei, în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
 1. Pachetul de înscriere

  4.1. Include: kit de participare surpriză, traineri certificaţi naţional și
  internaţional, instrumentar de sport, 3 mese, gustări, cafea, băuturi non-
  alcoolice în timpul claselor de sport și alcoolice după terminarea
  programului sportiv, acces la duș, fotografi de la Pixel ProSport, videograf,
  sound, MC, DJ, Muzică, party și multe alte surprize.
 1. Îmbarcarea

  6.1. Se va face la data și ora stabilită de către organizator şi anunţate pe
  site-ul competiţiei/pagina de facebook.
  6.2. Localizarea zonei de start va fi publicată deasemenea pe căile mai sus
  pomenite.
  6.3. La îmbarcare participanţii vor prezenta dovada plăţii, Declaratia pe
  Proprie Răspundere completată la înscriere și listată și deasemenea
  Document de Identitate (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat
  posesorului).
 1. Echipament obligatoriu

  7.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care
  va fi prezent la eveniment: pantofi fitness/cycling, echipament sportiv,
  prosop.
 1. Reclamaţii/Contestaţii

  8.1. Reclamațiile şi contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în
  decurs de o oră de la închiderea oficială a evenimentului.

 1. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea evenimentului

  9.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri
  competiția dacă aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță.
  9.2. Orice decizie va fi luată de staff-ul DSF împreuna cu Căpitanul
  vaporului.
  9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra
  informațiilor afișate pe site, a regulamentului sau a programului, etc.
  Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința participanților cu minim 7 zile
  înaintea evenimentului, în cazul informațiilor afișate pe site-ul competiție,
  sau cel târziu la îmbarcare pentru informații privind programul
  evenimetului.
  9.4. Sunt de acord ca Danubius Sport Festival să procedeze la colectarea și
  prelucrarea datelor mele personale (nume, prenume, CNP, adresă de e-
  mail) pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciți și/sau parteneri
  contractuali ai acestuia, în scopul de a participa la campaniile promoționale
  și de informare derulate de către Danubius Sport Festival, în scopul
  promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Danubius Sport
  Festival.

 1. Înscrierea minorilor

  10.1. Este permisă înscrierea minorilor la Danubius Sport Festival, pe baza
  certificatului de naștere (copie).
  10.2. Copiii de până la 12 ani vor beneficia de gratuitate.
  10.3. Copiii de 12 ani și mai mari de această varstă vor achita taxa integral.
  10.4. Toți copiii vor fi insoțiți la înscriere, îmbarcare și pe toată durata
  evenimentului, de un adult/părinte, tutore sau profesor, care va semna
  declarația de participare pe propria răspundere.
  10.5. Adultul, părintele, tutorele sau profesorul care se va prezenta cu un
  minor va răspunde în totallitate de acesta de la îmbarcare până la
  debarcare.
 1. Sport Expo

  11.1. Pot exista materiale promoţionale ale sponsorilor, expoziții/degustări
  de produse specifice alergării, sportului, nutriției, petrecerii timpului liber.
  Acestea pot fi atât pe puntea vasului, cât și pe faleza Dunării.

12 Cadru Legal


12.1. Evenimentul organizat de Danubius Sport Festival este încadrat în
categoria „sport individual”, astfel că se supune Ordinului nr. 310/708/2021
pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesare a fi respectate
în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber. Conform articolului
C/2 privind regulile pentru desfășurarea competițiilor în cadrul sporturilor
individuale în aer liber, Danubius Sport Festival va asigura desfășurarea în
siguranță a competiției, cu respectarea recomandărilor legale.

Echipa,
Danubius Sport Festival 2023